هوشمندسازی رستوران و تالار:

هوشمندسازی پارکینگ:

هوشمندسازی مراقبت از کودک و سالمند:

هوشمندسازی شهربازی:

هوشمندسازی خانه:

هوشمندسازی مراکز تجاری و اداری و مسکونی:

هوشمندسازی مزرعه و دامپروری:

 

هوشمندسازی معدن :

هوشمندسازی هتل:

هوشمندسازی ویلا :

 

هوشمندسازی موتورخانه :

 

هوشمندسازی استخر :

 

هوشمندسازی گلخانه :

 

هوشمندسازی مرغداری

 

هوشمندسازی آمفی تاتر

 

هوشمندسازی دفتر کار