شرکت در نمایشگاه دانشگاه عالی ملی دی ماه ۹۷


بازدید دکتر رنجبر از محصولات جدید شرکت


 

شرکت در نمایشگاه بین المللی هفته پژوهش ۳الی ۶ دی ماه ۹۷


شرکت در همایش و نمایشگاه کرج ۲۷ آذرماه ۹۷


برگزاری اولین کنفرانس و نمایشگاه ملی ، علمی و پژوهشی فرصتها و چالشهای هوشمندسازی در ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۹۷


برگزاری کنفرانس و نمایشگاه ملی ، علمی و پژوهشی در ۲۴ و ۲۵ تیرماه ۹۷


شرکت در نمایشگاه الکامپ اهواز ۲۲ اردیبهشت ۹۷


نشست علمی و فناوری توسعه شهرکهای صنعتی تهران ۱۹ اردیبهشت ۹۷


شرکت و برگزاری دوره آموشی مدیریت کنترل و هوشمندسازی استخر اسفند ۹۶شرکت و برگزاری نمایشگاه پژوهش در نمایشگاه بین المللی آذر ۹۶ تهران


شرکت و برگزاری نمایشگاه پژوهش در نمایشگاه بین المللی آبان ۹۶ مشهد


تقدیر از مدیرعامل شرکت در همایش آذر ماه ۹۶ آبفای استان خراسان